Veiligheid is belangrijk binnen een bedrijf, zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Daarbij moet je als bedrijf up-to-date blijven op het gebied van veiligheid en de veiligheidscultuur optimaliseren. Dat kan je doen door gebruik te maken van de veiligheidsexperts bij G4S Safety solutions. Deze experts stellen plannen op en voeren analyses uit. Zij zijn op de hoogte van alle wetgeving met betrekking tot veiligheid en zorgen ervoor dat alle werknemers goed voorbereid worden. Een manier om de veiligheid te verbeteren is door het maken van veiligheidsplannen om zo de risico’s te beperken en op de juiste manier te reageren op ongevallen. Een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) helpt hierbij. In dit plan staan alle risico’s en beheersmaatregelen geschreven. 

Wat is een V&G-plan?

In het kort gezegd staat in een V&G-plan omschreven op welke manieren de opdrachtgever en hoofd- en onderaannemers ervoor zorgen dat werknemers veilig kunnen werken. Er staan afspraken en bevat altijd een risico-inventarisatie en –evaluatie. Hierin staat schriftelijk hoe gevaarlijk of ongezond het werk is voor werknemers, welke maatregelen een werkgever neemt om risico’s aan te pakken en alle arbeidsongevallen uit het verleden. Ook bedrijfshulpverlening staat in een V&G-plan. Dit plan is verplicht voor bouwprojecten waar verschillende bedrijven samenwerken, die langer dan 30 werkdagen duren en meer dan 20 werknemers tegelijk werken, risicovolle bouwprojecten  en bouwprojecten die zich vooraf moeten melden bij de Inspectie SZW.

Inhoud V&G-plan

Bij het opstellen van een V&G-plan kijken de veiligheidsexperts van G4S Safety solutions altijd naar een aantal taken om te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van werknemers gegarandeerd is. Zo nemen de experts risicoanalyses op in het plan, verzamelen ze project- en bedrijfsinformatie, formuleren ze duidelijke beheersmaatregelen en moet alles voldoen aan de juiste wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid. Ook leggen ze de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen vast. Zo zorgt G4S Safety solutions voor een veilige werkomgeving.