letselschade advocaten utrecht


Wanneer je een slachtoffer bent geworden en letselschade hebt opgelopen, dan kun je in sommige gevallen een schadevergoeding vragen. Bij de aanvraag van de schadevergoeding wordt er een begroting gemaakt van de schade. Dit betekent dat er een schatting wordt gemaakt van het bedrag dat geclaimd kan worden als schadevergoeding. Een letselschade advocaat zou jou kunnen helpen met het maken van deze begroting. Hiervoor zou je terecht kunnen bij letselschade advocaten Utrecht.

Het doel

Het doel van de schadevergoeding is om het slachtoffer terug te brengen in de situatie als voordat het letsel is ontstaan. Dit betekend dus dat bijvoorbeeld misgelopen inkomsten of gederfde winst moet worden vergoed.

letselschade advocaten utrecht

Medisch letsel

In het geval van medisch letsel komt er een deskundige in het beeld. Een medisch adviseur zal kijken naar het letsel. Hij zal ook kunnen uitleggen welk medisch traject er nodig is om het letsel te herstellen. De kosten van dit medische traject zijn dan het uitgangspunt van de schadevergoeding. Deze medische rapporten worden ook toegevoegd aan het dossier van de rechtbank. De rechter zal het rapport bekijken. Tijdens de zitting hebben beide partijen het recht om te reageren op het deskundigenrapport. Wel is het zo dat de deskundige onafhankelijk en onpartijdig moet zijn, zodat er een objectieve begroting wordt gemaakt van de schade.