zelforganiserend team

Veel werknemers voelen zich niet gehoord of vinden de huidige werkwijze waarbij ze een leidinggevende, een manager en een chef hebben die alles toezegt, niet fijn. Niet iedereen vindt het fijn om te werken onder een hiërarchie. De afgelopen jaren zijn de eisen naar zelforganiserend team dan ook gestegen. Er is steeds meer aandacht voor de nieuwe en hippe teams. Hoewel het vaak klinkt alsof er geen orde is, is het een van de meest effectieve manieren resultaten te boeken. Dit heeft zich namelijk de afgelopen jaren keer op keer bewezen. 

zelforganiserend team

Wie heeft hierbij de verantwoordelijkheid?

Om zelforganiserende team te vormen is het ten eerste belangrijk dat de manager, HR of directie hiervan op de hoogte is. Hiernaast is het natuurlijk ook van belang dat de werknemers hiervan op de hoogte zijn. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er gewerkt zal worden naar zelforganiserende teams. Dit houdt in dat de verantwoordelijkheid verdeeld is over werknemers. De functies en taken van de leidinggevende ofwel manager neemt bij deze dan af. Het draait dan vaak op waken en toezicht houden over hoe het allemaal eigenlijk gaat. Veel werknemers vinden het fijn om zo te werk te gaan.