Vanaf dat de schuldsanering wordt toegekend zal het traject gemiddeld drie tot vijf jaar duren. Voorafgaand aan het toewijzen zal er nog een aantal weken of maanden aan voorbereiding zijn. Allereerst is het belangrijk om met een deskundig adviseur om tafel te gaan zitten om de situatie te analyseren en het traject te beginnen. Eerst moet er een verzoekschrift naar de gemeente worden gestuurd om te kijken of jij in aanmerking komt voor de schuldsanering. Nadat dit is toegezegd komt er een zitting in de rechtbank met de rechter, bewindvoerder, schuldeisers, schuldenaar en als jij wilt ook jouw adviseur. Als er uiteindelijk een regeling is vastgesteld dan zal er gekeken worden naar de lengte van het traject.

Het vaststellen van de afloscapaciteit

Bij het vast stellen van de termijn wordt er gekeken naar de afloscapaciteit. De afloscapaciteit is het bedrag dat jij maandelijks kunt aflossen aan de schuldeisers. De afloscapaciteit wordt berekend aan de hand van de volgende som: jouw netto inkomen – jouw VTLB = afloscapaciteit. Het vrij te laten bedrag (VTLB) is het minimale bedrag dat nodig is om te leven. Het netto inkomen is bijvoorbeeld €1.100, jouw VTLB is €900 dan is de afloscapaciteit €200 per maand. Daarna wordt door de schuldeisers gekeken of die €200 per maand reëel is en wordt het voorstel geaccepteerd of afgeslagen. Als de schuld €10.000 is dan zal na 3 jaar met de afloscapaciteit van €200 per maand, 72% van het bedrag zijn afgelost. De schuldeisers zullen dan een beslissing maken of dit voldoende is of niet. De rechter zal aan de hand van de schuld, de afloscapaciteit en de eis van de schuldeisers een beslissing maken. Het kan zijn dat tijdens het traject de afloscapaciteit veranderd, door werk of de gezinssituatie. Na de periode van drie tot vijf jaar ben jij schuldenvrij verklaart en officieel uit de schuldsanering.