speeltuin ontwerp

Een goed speeltuin ontwerp is van belang voor de ontwikkeling van kinderen, maar kan ook bijdragen voor volwassenen. Speeltuinen dragen bij aan sociale, fysieke en emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarom zorgt dit bedrijf voor een speeltuin ontwerp dat hieraan bijdraagt. Zij vinden dat spelen belangrijk is voor mensen van alle leeftijden, en er buiten genoeg ruimte te vinden moet zijn om te spelen. In het proces voor een speeltuin ontwerp, wordt eerst geïnventariseerd en geanalyseerd wat het huidige beleid is. Vervolgens wordt dit gekoppeld aan een wijkinventarisatie op het gebied van spelen. 

speeltuin ontwerp

Balans tussen veilig en uitdagend spelen

De volgende fase van het speeltuin ontwerp is met deze informatie een speelkansenkaart te maken, waarop knelpunten en kansen van de ruimte in beeld gebracht worden. In het speeltuin ontwerp, worden bewoners en gebruikers betrokken. Zo kan het speeltuin ontwerp tot optimalisatie gebracht worden. Belangrijk is de balans tussen veilig en uitdagend spelen. Hiervoor is kennis van normen en eisen in combinatie met een praktisch inzicht nodig, en dat hebben ze hier in huis. 

Belang voor de ontwikkeling van het kind

In een speeltuin ontwerp moeten ook de ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen verwerkt worden. De ontwerpen en plannen, en met name de realisatie, kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen op fysiek, mentaal en sociaal gebied. Dan moeten deze plannen aansluiten op pedagogische en educatieve visies. In een speeltuin ontwerp zijn de belangrijkste thema’s gezond bewegen, spelenderwijs leren, sociaal ontwikkelen en participeren, maar een speeltuin ontwerp en de uiteindelijke speeltuin moet ook toegankelijk en functioneel zijn.